Claim your Health!

Visie & missie

HomeVisie & missie

CHI

CHI

Sinds meer dan een decennium rijpt het idee dat er een alternatief mag ontstaan voor de klassieke Westerse ‘zieken’-huizen… Het kán en mág beter…

In 2020 werd duidelijk dat de tijd rijp was… 
Er zijn immers steeds groeiende collectieve wensen en noden ontstaan voor degelijke, holistische, h-eerlijke, integrale en preventieve GENEESkunde. En dit zonder de klassieke Westerse geneeskunde uit te sluiten. Hierbij het heft zelf in handen nemen en beseffen dat JIJ de sleutel bent tot je eigen algemene welzijn -hoe mooi en hoopvol is dat!- leidde tot de naam: 

CLAIM YOUR HEALTH INSTITUTE of kortweg CHI wat Life Force betekent! 

Want dát is waar onze ware kracht en ons echte potentieel verborgen liggen: IN onszelf. Laat ons dit prachtige zelfhelende vermogen eens warm welkom heten en laten we ja zeggen tegen onze gezondheid. Claim your Health! Wakker je innerlijke vuur en immuunsysteem lekker aan. Want jij bent Goud waard! 

 

We probeerden het logo alvast te doen uitSCHIJNEN waar CHI voor staat… Voelen jullie het ook? 

We streven dus naar een allesomvattende gezondheidszorg die zowel op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau precies datgene zal aanreiken waarmee de uitreiker (de vroegere ‘patiënt’) exact de tools meekrijgt die haar/hem kunnen inspireren en bijstaan om totale heling/gezondheid te bekomen.

Preventieve, Holistische en Integratieve Gezondheidszorg (op termijn liefst min. 80% preventief, max. 20% curatief).

Doel

DOEL

Het principe van de Fakkel der Zelfverantwoordelijkheid is de ruggengraat van dit concept. Dit betekent dat iedereen verantwoordelijk is en mág zijn voor haar/zijn gezondheid. Kritisch reflecteren over je levenskwaliteit en levenshouding zijn van cruciaal belang om voor de juiste gezondheidszorg op maat te kunnen kiezen. De biologische natuurwetten zijn hierbij een p/krachtige leidraad. 

We nodigen mensen dus uit om zélf te voelen waar hun noden en wensen liggen zodat ze -in contact met hun eigen essentie en zelfhelende vermogen- de best mogelijke zelfzorg kunnen toepassen. Artsen en therapeuten zullen het dus niét overnemen van hen, maar zullen een bron van inspiratie, ondersteuning, kennis en kunde zijn op het pad van preventie en/of herstel.

“Dokter, u moet dit voor me oplossen…” wordt dus eerder zoiets als “Ik voel me niet goed in mijn (fysieke en/of mentale) vel en zou graag weer toewerken naar een gezond en gelukkig leven. Kan u me daarbij helpen?” (‘U’ kan zowel een arts als een muziektherapeut, acupuncturist, tuinman, natuurvoedingsconsulent, coach, massagetherapeut of andere zijn; afhankelijk van uw wens of nood).
Beide partijen zullen dan ieder vanuit hun positie en daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid hun rol opnemen.

De ‘patiënt’ is niet langer een nummer of totaal hulpeloos persoon, maar een kritisch wezen die gelooft dat zij/hij weer beter zal worden en gezond zal en kan blijven. 

Toekomstvisie

Claim your Health Institutes zullen op langere termijn in België en Nederland én ook elders in de wereld geopend worden en zullen inspirerende locaties zijn -temidden van de natuur óf in de stad- waar de ‘dorstigen’ zich zullen kunnen komen laven aan volgende ‘bronnen’: zie WHY & HOW-pagina.